Teorija

Uzdevumi

1. Monoma koeficients un pakāpe

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Pārveido monomu normālformā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Monoma normālforma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Monoma skaitliskā vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Monomu pakāpes un koeficienti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Monomu saskaitīšana un atņemšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Monomu saskaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Monomu atņemšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Monomu reizināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Monomu kāpināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Monoma reizināšana ar skaitli

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Monomu saskaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Monomu summa

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Monomi

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem