Veicot darbības ar monomiem daļas formā, pārveidojumi ir līdzīgi, kā darbībām ar parastajām daļām.  
Piemērs:
Saskaitīt monomus 5x2y4+7x2y4 
1. Saskaita daļu skaitītāju izteiksmes.
15 (1).svg
 
2. Ja iespējams, saīsina skaitītāja un saucēja skaitliskos reizinātājus.
16 (2).svg
Piemērs:
Atņem monomus a4b282a4b23 
1. Vienādo saucējus.
17 (2).svg
 
2. Atņem daļu skaitītāju izteiksmes.
18 (2).svg
Šo daļu saīsināt nevar.
Piemērs:
Sareizini monomus 7m32mn5 
1. Reizinot daļas, skaitītājus reizina savā starpā, saucējus - savā starpā.
20.svg
 
2. Reizinot mainīgos, to pakāpes saskaita. Atceries - ja mainīgā reizinātāja pakāpe nav norādīta, tad tā ir \(1\).
21.svg