Teorija

Darbības ar monomiem daļas formā
Veicot darbības ar monomiem daļas formā, pārveidojumi ir līdzīgi, kā darbībām ar parastajām daļām.  
Piemērs:
Saskaitīt monomus 5x2y4+7x2y4 
1. Saskaita daļu skaitītāju izteiksmes.
    211.PNG
 
2. Ja iespējams, saīsina skaitītāja un saucēja skaitliskos reizinātājus.
    212.PNG
 
Piemērs:
Atņem monomus a4b282a4b23 
1. Vienādo saucējus.
   213.PNG
 
2. Atņem daļu skaitītāju izteiksmes.
   214.png
Šo daļu saīsināt nevar.
 
Piemērs:
Sareizini monomus 7m32mn5 
1. Reizinot daļas, skaitītājus reizina savā starpā, saucējus - savā starpā.
   216.PNG
 
2. Reizinot mainīgos, to pakāpes saskaita. Atceries - ja mainīgā reizinātāja pakāpe nav norādīta, tad tā ir 1 .
   217.PNG
 
 
Atsauce:
Matemātika 7. klasei /Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone - Lielvārde: Lielvārds, 2007. 128.- 129. lpp.