Teorija

Atkārto likumu: kāpinot pakāpi, bāze paliek tāda pati, bet kāpinātājus reizina.
amn=amn
 
Svarīgi!
Kāpinot monomu, koeficientu kāpina atsevišķi, bet mainīgo reizinātāju (burtu) kāpinātājus reizina ar norādīto pakāpi.
Izpēti piemēru!
 
Kāpināt monomu R10.PNG 
1. Monomu sadali reizinātājos! Atceries, ja mainīgā reizinātāja pakāpe nav norādīta, tad tā ir 1
    Kāpina katru reizinātāju atsevišķi!
    R10.PNG = R12.PNG
 
2. Pakāpes reizina ar kāpinātāju
    R14.PNG
 
3. Negatīvu koeficientu kāpinot 3. pakāpē rezultāts ir negatīvs
    8x3y6jeb8x3y6 
 
 
Atsauce:
Matemātika 7. klasei /Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone - Lielvārde: Lielvārds, 2007.127. lpp.