Svarīgi!
Dalot monomu ar monomu, dala to koeficientus un dala pakāpes ar vienādām bāzēm.
Atceries pakāpju likumu: an:am=anmjebanam=anm
 
Piemērs:
Izdalīt monomus 8x2y6:4xy3 
1. Ja mainīgā reizinātāja pakāpe nav norādīta, tad tā vienmēr ir 1.
     111.PNG
 
2. Dala koeficientus un pakāpes ar vienādām bāzēm! Dalot pakāpes, kāpinātājus atņem!
    144.PNG
 
3. Reizināšanas zīmes var nerakstīt. Mainīgā reizinātāja pakāpi 1 parasti nenorāda!  Iegūst rezultātu:  
    115.PNG  
 
Piemērs:
Izdalīt monomus 3m6n2:6mn2
134.PNG
 
Ja kāpinātājs ir 0, tad pakāpes vērtība ir 1, tas ir, n0=1
 
135.PNG
 
Atsauce:
Matemātika 7. klasei /Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone - Lielvārde: Lielvārds, 2007. 128.lpp.