Monoma reizināšana un dalīšana ar skaitli
Svarīgi!
Reizinot vai dalot monomu ar skaitli, ar doto skaitli reizina vai dala monoma koeficientu, bet mainīgie reizinātāji paliek nemainīgi.
1. Sareizināt monomu \(2a\) ar skaitli \(8\)
2a8=28a=16a (\(2\)apelsīni \(8\) reizes ir \(16\) apelsīni)
 
2. Izdalīt monomu \(14b\) ar \(7\)
\(14b : 7 = (14 : 7)b = 2b\) (\(14\) banānus dala vienādi \(7\) cilvēkiem, katram ir \(2\) banāni)
 
3. Izdalīt monomu \(c\) ar \(10\)
c:10=(1:10)c=110c=0,1c (\(1\) citronu dalot ar \(10 = 1\) desmitdaļa no citrona)
 
Monomu reizināšana
Svarīgi!
Reizinot monomus, koeficientus reizina un vienādo mainīgo (burtu) kāpinātājus (pakāpes) saskaita.
Atceries pakāpju likumu: anam=an+m
 
Sareizini monomus!
3a2b2ab3
 
1. Lai izteiksme būtu pārskatāmāka, reizinātājus samaina vietām!
3a2b2ab3=32a2a1b1b3
 
2. Monomu koeficientus sareizina un mainīgo reizinātāju (burtu) kāpinātājus saskaita!32a2+1b1+3=6a3b4=6a3b4