Teorija

Monoma reizināšana un dalīšana ar skaitli
Svarīgi!
Reizinot vai dalot monomu ar skaitli, ar doto skaitli reizina vai dala  monoma koeficientu, bet mainīgie reizinātāji paliek nemainīgi.
1. Sareizināt monomu 2a ar skaitli 8
    2a8=28a=16a  (2 apelsīni  8 reizes ir 16 apelsīni)
 
2. Izdalīt monomu 14b ar 7
    \(14b : 7 = (14 : 7)b = 2b\)  (14 banānus dala vienādi 7 cilvēkiem, katram ir 2 banāni)
 
3. Izdalīt monomu c ar 10
    c:10=(1:10)c=110c=0,1c  (1 citronu dalot ar 10 = 1 desmitdaļa no citrona)
Monomu reizināšana
Svarīgi!
"Reizinot monomus, koeficientus reizina un vienādo mainīgo (burtu) kāpinātājus (pakāpes) saskaita."
Atceries pakāpju likumu: anam=an+m
Sareizināt monomus!
3a2b2ab3
 
  1. Lai izteiksme būtu pārskatāmāka, reizinātājus samaina vietām!
    3a2b2ab3=32a2a1b1b3
     
  2. Monomu koeficientus sareizina un mainīgo reizinātāju (burtu) kāpinātājus saskaita!32a2+1b1+3=6a3b4=6a3b4
 
Atsauce:
Matemātika 7. klasei /Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone - Lielvārde: Lielvārds, 2007.127. lpp.