Jau iepriekš esi mācījies par līdzīgiem saskaitāmiem. Atkārto: līdzīgie saskaitāmie.
Monomus, kuru mainīgo reizinājumi ir vienādi, kaut arī to secība var būt atšķirīga, sauc par līdzīgiem monomiem.
Līdzīgi monomi ir 
20.png
un
21.png
22.png
un
23.png
24.png 
un
25.png
\(5\) 
un
\(-3\)
26.png 
un
27.png
 
Līdzīgi monomi nav, piemēram, 28.png un 29.png.
Ja līdzīgiem monomiem ir vienādi koeficienti, tad monomus sauc par savstarpēji vienādiem monomiem.
Vai monomi ir vienādi, var pārliecināties, ja monomus uzraksta normālformā.
 
No monomiem 8xy3;xy3;8y3x;24xyyy;8x3y vienādi monomi ir 8xy3;8y3x;24xyyy.
 
Par to pārliecinās, ja visus monomus uzraksta normālformā:
 
8xy3;xy3;8y3x;24xyyy;8x3y => 8xy3;xy3;8xy3;8xy3;8x3y
Ja līdzīgiem monomiem koeficienti ir pretēji skaitļi, tad monomus sauc par pretējiem monomiem.
No monomiem 3ac;9ab;3ac;abc;9ba pretēji monomi ir
 
 3acun3ac;9baun9ba