Teorija

Uzdevumi

1. Koordinātu plakne un kvadranti

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Koordinātu plakne

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Koordinātu plakne

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Funkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Koordinātu plakne

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Koordinātu plaknes kvadranti

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Koordinātas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Funkcijas grafiks tilpumam

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Funkciju grafiki

Grūtības pakāpe: augsta

1
10. Sakarības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Sakarības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Sakarības

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Proporcionāli lielumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Tiešā proporcionalitāte

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Lineāras funkcijas atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Konstruē lineāras funkcijas grafiku

Grūtības pakāpe: zema

2
17. Lineāras funkcijas tabula

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Lineāras funkcijas grafika izvēle

Grūtības pakāpe: zema

1
19. Lineāras funkcijas grafika noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
20. Lineāra funkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Grafiku nolasīšana. Gliemeži (2019)

Grūtības pakāpe: augsta

5
2. Funkcijas definīcija (2017)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Atpazīst funkcijas (2017)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Tabula (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Atpazīst funkcijas (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Sakarības skaitliskā vērtība (2004)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Koordinātu plakne

Grūtības pakāpe: zema

5
2. Sakarības

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Praktiski uzdevumi par funkcijām

Grūtības pakāpe: augsta

6,5

Materiāli skolotājiem