Teorija

Punkta koordinātas plaknē
"Skaitļu pārī, kas ir punkta koordinātas plaknē, pirmā koordināta norāda punkta atrašanās vietu attiecībā pret x asi. To sauc par punkta abscisu. Skaitļu pāra otrā koordināta norāda punkta atrašanās vietu attiecībā pret y asi. To sauc par punkta ordinātu."
korr.PNG
 
Piemērs:
Kā atrast konkrētu punktu koordinātas, sākot no asu krustpunkta (jeb koordinātu sākumpunkta).
 
fun_57.png
Punkta A koordinātas ir A( - 4; 3).
A atrodas:
4 vienības pa kreisi uz x ass
3 vienības uz augšu pa y asi

B ( - 2; 5)  atrodas 2 vienības pa kreisi; 5 uz augšu.

C ( 0; 1,5) - uz y ass; 1,5 vienības uz augšu.

D (1; - 5) - vienu vienību pa labi; 5 uz leju.

E ( 5; 2) - 5 vienības pa labi; 2 uz augšu.

F ( - 3; - 4) - 3 vienības pa kreisi; 4 uz leju.
 
Svarīgi!
Pierakstot punkta koordinātas, vienmēr pirmā tiek rakstīta abscisa!

Aplūkojot x (horizontālo jeb abscisu) asi, vērtības var nolasīt: pa labi no nulles atrodas pozitīvie skaitļi, bet pa kreisi no 0 - negatīvie.
Attiecīgi y (vertikālās jeb ordinātu) ass vērtības nolasa līdzīgi kā termometram: uz augšu no nulles atrodas pozitīvie skaitļi, bet uz leju no 0 - negatīvie skaitļi. 
 
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 78. lpp.