Punkta koordinātas plaknē
 
Skaitļu pārī, kas ir punkta koordinātas plaknē, pirmā koordināta norāda punkta atrašanās vietu attiecībā pret \(x\) asi. To sauc par punkta abscisu. Skaitļu pāra otrā koordināta norāda punkta atrašanās vietu attiecībā pret \(y\) asi. To sauc par punkta ordinātu.
 
7_3_1_3.svg
Piemērs:
Kā atrast konkrētu punktu koordinātas, sākot no asu krustpunkta (jeb koordinātu sākumpunkta)?
 
7_3_1_4.svg
 
Punkta \(A\) koordinātas ir \(A(-4; 3)\).
\(A\) atrodas \(4\) vienības pa kreisi uz \(x\) ass un \(3\) vienības uz augšu pa \(y\) asi.

Punkta \(B\) koordinātas ir \(B(-2; 5)\).
\(B\) atrodas \(2\) vienības pa kreisi un \(5\) vienības uz augšu.

Punkta \(C\) koordinātas ir \(C(0; 1,5)\).
\(C\) atrodas uz \(y\) ass un \(1,5\) vienības uz augšu.

Punkta \(D\) koordinātas ir \(D(1; -5)\).
\(D\) atrodas vienu vienību pa labi un \(5\) vienības uz leju.

Punkta \(E\) koordinātas ir \(E(5; 2)\).
\(E\) atrodas \(5\) vienības pa labi un \(2\) vienības uz augšu.

Punkta \(F\) koordinātas ir \(F(-3; -4)\).
\(F\) atrodas \(3\) vienības pa kreisi un \(4\) vienības uz leju.
Svarīgi!
Pierakstot punkta koordinātas, vienmēr pirmā tiek rakstīta abscisa!
Aplūkojot \(x\) (horizontālo jeb abscisu) asi, vērtības var nolasīt: pa labi no nulles atrodas pozitīvie skaitļi, bet pa kreisi no \(0\) - negatīvie.
Attiecīgi \(y\) (vertikālās jeb ordinātu) ass vērtības nolasa līdzīgi kā termometram: uz augšu no nulles atrodas pozitīvie skaitļi, bet uz leju no \(0\) - negatīvie skaitļi.