Teorija

Koordinātu plakne. Punkta koordinātas
Koordinātu plakni veido perpendikulāras taisnes: koordinātu asis:
 horizontālā ass ir abscisu ass, to parasti apzīmē ar x;
 vertikālā ass ir ordinātu ass, parasti apzīmē ar y.
 
Ar "0" apzīmē taišņu krustpunktu, kuru nosauc par koordinātu sākumpunktu.
 
Uz asīm izvēlas un atzīmē vienības nogriežņus, piemēram, 1 rūtiņa = 1 vienība.
Uz asīm ar bultiņām norāda to pozitīvo virzienu.
 
"Koordinātu asis plakni sadala 4 daļās, kuras sauc par kvadrantiem."
 
koord_pl_teor7kvadr.PNG
 
I kvadrantā neatrodas neviens punkts.

Starp I un II kvadrantu atrodas punkts C.

II kvadrantā atrodas divi punkti - A un B.

III kvadrantā atrodas punkts E.

IV kvadrantā atrodas punkts D.
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 78. lpp.