Tu jau iepriekš esi iepazinies ar koordinātu plakni. 
Vēlreiz atkārto, kā veido koordinātu plakni, jo arī sakarības starp lielumiem var attēlot koordinātu plaknē.
 
Koordinātu plakne
 
Koordinātu plakni veido perpendikulāras taisnes - koordinātu asis:
horizontālā ass ir abscisu ass, to parasti apzīmē ar \(x\);
vertikālā ass ir ordinātu ass, to parasti apzīmē ar \(y\).
 
Ar "\(0\)" apzīmē taišņu krustpunktu, kuru nosauc par koordinātu sākumpunktu.
 
Uz asīm izvēlas un atzīmē vienības nogriežņus, piemēram, 1 rūtiņa - 1 vienība.
Uz asīm ar bultiņām norāda to pozitīvo virzienu.
 
Koordinātu asis plakni sadala \(4\) daļās, kuras sauc par kvadrantiem.
 
7_3_1_2.svg
 
\(I\) kvadrantā neatrodas neviens punkts.

Starp \(I\) un \(II\) kvadrantu atrodas punkts \(C\).

\(II\) kvadrantā atrodas divi punkti - \(A\) un \(B\).

\(III\) kvadrantā atrodas punkts \(E\).

\(IV\) kvadrantā atrodas punkts \(D\).