Teorija

Sakarības
"Par definīcijas kopu sauc kopu, kuras elementiem piekārtoti kādas citas kopas elementi.
Par vērtību kopu sauc kopu, kuras elementi atbilst citas kopas elementiem."

"Ar jēdzienu "sakarība" saprot piekārtojuma likumu, kas vienas kopas elementiem piekārto otras kopas elementus."

Piemērs:
Sakarība ir starp cenu un preci. Ko var nopirkt par doto cenu?
Cena ir definīcijas kopa, bet prece - vērtību kopa.
Cena, eiro/kg
Prece
0,70 eiro 
Āboli
0,80 eiro 
Banāni
0,90 eiro 
Citroni

"Par sakarību sauc tādu piekārtojumu, kas vienam definīcijas kopas elementam piekārto vienu vai vairākus elementus no vērtību kopas."
 
Piemērs:
Sakarībā: cena  prece, var ievērot, ka viena cena var būt vairākām precēm.

Cena, eiro/kg 
 
Prece
   0,70 eiro
 
 
Āboli
 
       0,80 eiro
 

 
Banāni
Bumbieri
 
0,90 eiro


Citroni
Mandarīni
Vīnogas
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 81.,83. lpp.