Sakarības, piekārtojuma likums
Par definīcijas kopu sauc kopu, kuras elementiem piekārtoti kādas citas kopas elementi.
Par vērtību kopu sauc kopu, kuras elementi atbilst citas kopas elementiem.
Ar jēdzienu "sakarība" saprot piekārtojuma likumu, kas vienas kopas elementiem piekārto otras kopas elementus.
Piemērs:
Sakarība ir starp cenu un preci. Kurai precei ir šāda cena?
Cena ir definīcijas kopa, bet prece - vērtību kopa.
Cena, eiro/kg
  
Prece
0,70 eiro 
Āboli
0,80 eiro 
Banāni
0,90 eiro 
Citroni
Par sakarību sauc tādu piekārtojumu, kas vienam definīcijas kopas elementam piekārto vienu vai vairākus elementus no vērtību kopas.
Piemērs:
Sakarībā: cena  prece, var ievērot, ka viena cena var būt vairākām precēm.
 
Cena, eiro/kg 
 
Prece
   0,70 eiro
Āboli
       0,80 eiro
Banāni
Bumbieri
0,90 eiro
Citroni
Mandarīni
Vīnogas