Lineārās funkcijas grafika īpašības
Svarīgi!
Jebkuras lineārās funkcijas grafiks ir taisne, kas vienmēr krusto ordinātu (\(y\)) asi.
No lineārās funkcijas grafika var nolasīt krustpunkta ar \(y\) asi koordinātas:
 
7_4_1_7.svg
  
7_4_1_8.svg
Svarīgi!
Ja lineāra funkcija definēta ar formulu \(y = kx + m\), tad skaitlis \(m\) norāda krustpunktu ar \(y\) asi. Krustpunkts ir \((0; m)\).
Krustpunkta ar \(y\) asi koordinātas var aprēķināt arī algebriski. Krustpunktā ar \(y\) asi mainīgā \(x\) vērtība ir \(0\).
Piemērs:
Dota funkcija \(y = –3x + 1\).
Ja \(x = 0\), tad ievieto \(x\) vietā \(0\) un iegūst \(y = 0 + 1 = 1\).
Tātad krustpunkta ar \(y\) asi koordinātas ir \((0; 1)\).