26.
februārī
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Lineārās funkcijas grafika īpašības
Svarīgi!
Jebkuras lineārās funkcijas grafiks ir taisne, kas vienmēr krusto ordinātu (y) asi.

No lineārās funkcijas grafika var nolasīt krustpunkta ar y asi koordinātas:
1a.png
  
1a2.png
  
Svarīgi!
Ja lineāra funkcija definēta ar formulu y = kx + m, tad skaitlis m norāda krustpunktu ar y asi. Krustpunkts ir (0; m).
 
Krustpunkta ar y asi koordinātas var aprēķināt arī algebriski. Krustpunktā ar y asi mainīgā x vērtība ir 0.
Piemērs:
Dota funkcija y = –3x + 1.
Ja x = 0, tad ievieto x vietā 0 un iegūst y = 0 + 1 = 1.
Tātad krustpunkta ar y asi koordinātas ir (0; 1).