Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

7,5p.
1. Atkarīgais un neatkarīgais mainīgais 1p.
2. Sakarība starp malu un laukumu 3,5p.
3. Proporcionāli lielumi 1p.
4. Funkcija 2p.