Grūtības pakāpe:
00:11:00

Visi uzdevumi:

6p.
1. Sakarības vērtība 1p.
2. Sakarības tabulā 2p.
3. Sakarības 2p.
4. Atkarīgais un neatkarīgais mainīgais 1p.