Divi lineāru funkciju grafiki ir krustiski (krustojas), vai arī ir paralēli (nekad nekrustojas).
 
1. Taisnes ir krustiskas (krustojas).

7_4_1_14.svg
 
Šajos piemēros taisnes krustojas:
1) punktā \(C(1; 2)\);
2) punktā \(A(1; –2)\).
  
2. Taisnes ir paralēlas (nekrustojas).
 
7_4_1_15.svg
 
Salīdzinot divu lineāru funkciju formulas, var pateikt - vai tās krustosies, vai nē. Tas ir atkarīgs no taisnes virziena koeficienta.
Piemērs:
Taisnes \(y = 2x + 6\) un \(y = 2x - 5\) nekrustojas, jo virziena koeficients abām ir vienāds: \(k = 2\).
 
Taisnes \(y = 6x + 4\) un \(y = 5x + 4\) krustojas, jo virziena koeficienti ir dažādi: \(k_1 = 6\) un \(k_2 = 5\).