Lineārās funkcijas \(y = kx + m\) grafiks ir taisne. Ja k0, tad tā veido ar \(x\) ass pozitīvo virzienu
šauru vai platu leņķi, atkarībā no \(k\) vērtības (\(k\) ir virziena koeficients).
 
1. Ja \(k > 0\)
 
7_4_1_11.svg
Svarīgi!
Ja grafiks ar \(x\) ass pozitīvo virzienu veido šauru leņķi, tad funkcija ir augoša.
2. Ja \(k < 0\)
 
7_4_1_12.svg
Svarīgi!
Ja grafiks ar \(x\) ass pozitīvo virzienu veido platu leņķi, tad funkcija ir dilstoša.
3. Ja \(k = 0\), tad lineārās funkcijas grafiks ar \(x\) asi neveido leņķi; taisne paralēla \(x\) asij.
 
7_4_1_13.svg
Svarīgi!
Ja virziena koeficients ir \(k = 0\), tad funkcija ne aug, ne dilst, tā ir nemainīga jeb konstanta.