Teorija

Par neatkarīgo mainīgo sauc mainīgo, kuram piešķir brīvi izvēlētas vērtības.
Par atkarīgo mainīgo sauc mainīgo, kura vērtības nosaka atbilstoši neatkarīgajam mainīgajam.
Neatkarīgo mainīgo sauc par argumentu.
Ja neatkarīgo mainīgo, piemēram, apzīmē ar \(x\), tad atbilstošo atkarīgo mainīgo sauc par argumentam \(x\) atbilstošo sakarības vērtību un pieraksta \(g(x)\) (lasa: \(g\) no \(x\)).
Piemērs:
Kāda sakarība pastāv starp kvadrāta malu un kvadrāta laukumu? Sakarību apzīmēsim ar mazo burtu \(g\), bet argumentu ar \(a\).
Sakarība \(g\) - kvadrātamalakvadrātalaukums.
 
Neatkarīgais mainīgais jeb arguments \(a\) ir kvadrāta mala, atkarīgais mainīgais jeb sakarības vērtība \(g(a)\) - malai atbilstošais kvadrāta laukums.
Kvadrāta laukums mainās atkarībā no tā malas garuma: jo garāka mala, jo lielāks laukums.
Kvadrāta laukumu aprēķina: S=a2
\(a\) (mala) - neatkarīgais mainīgais
\(g(a)\) - atkarīgais mainīgais
g(a)=a2
2
g(2)=22=22=4
3
g(3)=32=33=9
4
g(4)=42=44=16
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 86. lpp.