Teorija

Skaitliskas sakarības
Sakarība ir skaitliska, ja gan definīcijas kopas, gan vērtību kopas elementi ir skaitliski lielumi.
Sakarības var aprakstīt ar vārdiem (vārdiski). Taču sakarību vieglāk izprast, ja attēlošanai izmanto bultiņas, formulu, tabulu, grafiku vai skaitļu pārus.
 
Kā vienu un to pašu sakarību var attēlot dažādos veidos?
Ar vārdiem
Katram ciparam tiek piekārtots pretējais skaitlis.

Ar formulu

y = - x      (x = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9)
Ar bultiņām
0 0
1 -1
2 -2
3 -3
4 -4
5 -5
6 -6
7 -7
8 -8
9 -9

Ar tabulu

Cipars
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pretējais skaitlis
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
Ar grafiku
ymx_uzlabots.png

Ar skaitļu pāriem

(0; 0), (1; -1), (2; -2), (3; -3), (4; -4), (5; -5), (6; -6), (7; -7), (8; -8), (9; -9)
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 82. lpp.