Skaitliskas sakarības
Sakarība ir skaitliska, ja gan definīcijas kopas, gan vērtību kopas elementi ir skaitliski lielumi.
Sakarības var aprakstīt ar vārdiem (vārdiski). Taču sakarību vieglāk izprast, ja attēlošanai izmanto bultiņas, formulu, tabulu, grafiku vai skaitļu pārus.
 
Kā vienu un to pašu sakarību var attēlot dažādos veidos?
 
Ar vārdiemKatram ciparam tiek piekārtots pretējais skaitlis.
Ar formuluy = - x (x = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9)
Ar bultiņām0 0
1 -1
2 -2
3 -3
4 -4
5 -5
6 -6
7 -7
8 -8
9 -9
Ar tabulu
Cipars
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pretējais skaitlis
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
Ar grafikuymx_uzlabots.png
Ar skaitļu pāriem(0; 0), (1; -1), (2; -2), (3; -3), (4; -4), (5; -5), (6; -6), (7; -7), (8; -8), (9; -9)