Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Lineāras funkcijas Tematiskais plānojums pa stundām pēc DZM 2011.g.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Lineāras funkcijas grafiks Krustpunkts ar y asi.
2. Punkta koordinātas Punkta koordinātas plaknē, abscisa x, ordināta y
3. Koordinātu plakne Koordinātu plakne, kvadranti, koordinātu asis.
4. Sakarības Sakarības, piekārtojums, definīcijas kopa, vērtību kopa
5. Reāls lineāras funkcijas piemērs Reāls lineāras funkcijas piemērs
6. Sakarības Skaitliskas sakarības, formula, tabula, grafiks, skaitļu pāri.
7. Mainīgie lielumi Neatkarīgais, atkarīgais mainīgais, arguments, funkcija.
8. Funkcijas piemērs Funkcijas piemērs- formula, tabula, grafiks.
9. Lineārā funkcija Lineāras funkcijas definīcija, piemēri.
10. Lineāras funkcijas grafiks Piemērs ar grafika konstruēšanu.
11. Lineāras funkcijas grafiks Leņķis ar x asi.
12. Lineāru funkciju grafiku novietojums Grafiki krustojas, nekrustojas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Koordinātu plakne un kvadranti 1. izziņas līmenis zema 3 p. Atrast punkta koordinātas, kvadrantu.
2. Koordinātu plakne 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Noteikt punkta koordinātas plaknē.
3. Koordinātu plakne 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noteikt punkta koordinātas plaknē (mērogs).
4. Funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Funkcijas piemērs - grafiks.
5. Koordinātu plakne 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Noteikt, uz kuras ass atrodas punkts.
6. Koordinātu plaknes kvadranti 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Kvadranti, abscisa, ordināta.
7. Koordinātas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzzīmēt kvadrātu, atrast virsotnes koordinātas.
8. Funkcijas grafiks tilpumam 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Funkciju grafiki piepildītiem traukiem.
9. Funkciju grafiki 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Funkciju grafiki ar trim piepildītiem traukiem.
10. Sakarības 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sakarības skaitļu pāriem.
11. Sakarības 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sakarības skaitļu pāriem.
12. Sakarības 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Sakarības tabulā (veseliem skaitļiem).
13. Proporcionāli lielumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tieši proporcionālu lielumu noteikšana
14. Tiešā proporcionalitāte 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Tabulas aizpildīšana
15. Lineāras funkcijas atpazīšana 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noteikt, kuras ir lineāras funkcijas.
16. Konstruē lineāras funkcijas grafiku 2. izziņas līmenis zema 2 p. Aizpilda tabulu. Grafiks atbilžu soļos
17. Lineāras funkcijas tabula 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Summa.
18. Lineāras funkcijas grafika izvēle 2. izziņas līmenis zema 1 p. Lineāra funkcija y=ax+b. Variantos a un b pēc moduļa ir vienādi. Prasme pēc a atšķirt augošu dilstošu grafiku un pēc b - krustpunktu ar y asi.
19. Lineāras funkcijas grafika noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas atbilstošo grafiku, kuri atšķiras tikai ar krustpunktu ar y asi
20. Lineāra funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izpratnes jautājumi par grafiku

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Grafiku nolasīšana. Gliemeži (2019) Citi augsta 5 p. Prot nolasīt informāciju no lineāriem grafikiem, prot aprakstīt grafisko informāciju ar skaitļiem un vārdiem. Zina ātruma sakarību
2. Funkcijas definīcija (2017) Citi zema 1 p. Atpazīst funkciju
3. Atpazīst funkcijas (2017) Citi zema 1 p. Atpazīst analītiski dotu lineāru funkciju
4. Tabula (2016) Citi zema 1 p. Izvēlas lineārai izteiksmei atbilstošo tabulu
5. Atpazīst funkcijas (2016) Citi zema 1 p. Atpazīst analītiski dotu lineāru funkciju
6. Sakarības skaitliskā vērtība (2004) Citi vidēja 1 p. 2004.gada matemātikas eksāmens 9.kl.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Koordinātu plakne 00:10:00 zema 5 p. Koordinātu plakne, punkti, kvadranti.
2. Sakarības 00:11:00 vidēja 5 p. Sakarības tabulā, skaitļu pāriem.
3. Praktiski uzdevumi par funkcijām 00:15:00 augsta 6,5 p. Proporcionāli lielumi, grafika pazīšana, tilpuma sakarība.