Teorija

Uzdevumi

1. Nevienādība ar vārdiem

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Intervāla attēlojums uz skaitļu ass

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Vienkārša nevienādība

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Lineāra nevienādība 1

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Lineāra nevienādība 2

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Lineāra nevienādība ar iekavām

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Vienkārša nevienādība ar daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Lineāra nevienādība ar daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Lineāra nevienādība ar kvadrātu formulu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Nevienādība teksta uzdevumā 1

Grūtības pakāpe: augsta

6
11. Nevienādība tekstā uzdevumā 2

Grūtības pakāpe: augsta

5
12. Nevienādība teksta uzdevumā 3

Grūtības pakāpe: augsta

4
13. Parametrs lineārā nevienādībā

Grūtības pakāpe: augsta

5
14. Vienkārša nevienādību sistēma 1

Grūtības pakāpe: zema

1
15. Vienkārša nevienādību sistēma 2

Grūtības pakāpe: zema

3
16. Nevienādību sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Paralelograma perimetrs

Grūtības pakāpe: augsta

6
18. Lineāra nevienādība ar parametru

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Nevienādību sistēma (2015. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Nevienādību uzdošanas veidi

Grūtības pakāpe: zema

9
2. Lineāras nevienādības atrisināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

20
3. Izpratne par lielāko, mazāko veselo nevienādības atrisinājumu

Grūtības pakāpe: zema

12
4. Nevienādības teksta uzdevumā

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem