ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Nevienādības jēdziens Nevienādības, stingras un nestingras nevienādības
2. Nevienādības un skaitļu intervāli Nevienādības atrisinājums uz ass vai pierakstīts ar skaitļu intervālu.
3. Lineāras nevienādības Lineāras nevienādības jēdziens, ekvivalenti pārveidojumi

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādība ar vārdiem 1. izziņas līmenis zema 3 p. Jēdzieni: lielāks, vienāds, mazāks, vismaz, nepārsniedz, ne vairāk. 3 piemēri
2. Intervāla attēlojums uz skaitļu ass 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nevienādību atrisinājumi uz ass (visi veidi)
3. Vienkārša nevienādība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Abas puses dala ar pozitīvu vai negatīvu skaitli. Atbilžu izvēle
4. Lineāra nevienādība 1 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atrisina nevienādību ax - b > cx + d. Atbilde daļa
5. Lineāra nevienādība 2 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbilde var būt R vai tukša kopa
6. Lineāra nevienādība ar iekavām 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Iekavu atvēršana, līdzīgo savilkšana. Atbilžu varianti
7. Vienkārša nevienādība ar daļu 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrisina nevienādību -x/a<-c
8. Lineāra nevienādība ar daļu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Kopsaucējs - pozitīvs skaitlis. Atbilžu varianti
9. Lineāra nevienādība ar kvadrātu formulu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Daļa un kvadrātu formulas lietošana
10. Nevienādība teksta uzdevumā 1 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Strukturēts uzdevums. Jānosaka, pēc cik stundām 1. baseinā būs lielāks ūdens daudzums.
11. Nevienādība tekstā uzdevumā 2 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Apmeklējumu skaita izdevīgums salīdzinot divās iestādēs
12. Nevienādība teksta uzdevumā 3 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Reižu mazāks, par lielāks, nevienādības sastādīšana, atrisināšana un secinājumu izdarīšana. Pircēja un pārdevēja izdevīgums.
13. Parametrs lineārā nevienādībā 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Lineāra nevienādība ar parametru cx-b<d
14. Vienkārša nevienādību sistēma 1 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atbilžu varianti
15. Vienkārša nevienādību sistēma 2 1. izziņas līmenis zema 3 p. Vienkāršas nevienādību sistēmas atrisināšana
16. Nevienādību sistēma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Iekavas, kvadrātu formulas
17. Paralelograma perimetrs 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Nevienādību sistēmas sastādīšana
18. Lineāra nevienādība ar parametru 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Lineāra nevienādība ar parametru

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādību sistēma (2015. g. eksāmens) Citi vidēja 1 p. Atbilde tukša kopa. Problēmuzdevums eksāmenā

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādību uzdošanas veidi 00:00:00 zema 9 p. Atkārto 7. klases vielu! Teorija 1. un 2. Uzdevumi: 1. Skaitliska nevienādība. 2. Nevienādības uzrakstīšana ar intervālu. 3. Zīmējums uz ass. 4. Nevienādības ar vārdiem. 5. Galējās veselās vērtības noteikšana.
2. Lineāras nevienādības atrisināšana 00:00:00 vidēja 20 p. Atkārto 7. klases vielu! Teorija 1. Uzdevumi: 1.,2. Vienkāršas lineāras nevienādības 3. Strukturēts uzdevums. 4.,5. Lineāras nevienādības ar vairākiem locekļiem un iekavām. 6. Nevienādība dota ar vārdiem.
3. Izpratne par lielāko, mazāko veselo nevienādības atrisinājumu 00:00:00 zema 12 p. Atkārto 7. klases vielu! Uzdevumi: 1. Veselo atrisinājumu noteikšana. 2., 3., 4. Lielāko mazāko veselo atrisinājumu noteikšana. 5. teksta uzdevums par preces pārkraušanu no viena otrā.
4. Nevienādības teksta uzdevumā 00:00:00 vidēja 11 p.