Ja divas izteiksmes savieno ar nevienādības zīmi, rodas nevienādība.
 
Svarīgi ir izšķirt nevienādības zīmes un to nosaukumus.
 
Zīmes  >  nosaukums ir lielāks. Lielāka ir nevienādības kreisā puse.mazaks lielaks2.PNG
Zīmes  <  nosaukums ir mazāks. Lielāka ir nevienādības labā puse.mazaks lielaks.jpg
Ja nevienādības pierakstā izmanto zīmes \(>\) vai \(<\), nevienādību sauc par stingro nevienādību.
 
Ja nevienādības pierakstā izmanto zīmes ; (lielāks vai vienāds; mazāks vai vienāds), nevienādību sauc par nestingro nevienādību
Ievēro atšķirību starp stingro un nestingro nevienādību!
 
Nevienādība 33 ir patiesa, bet \(3 > 3\) ir aplama.
 
Nevienādība x6 nozīmē, ka \(x\) var būt lielāks par \(6\) vai arī vienāds ar \(6\) (vismaz \(6\)).
Nevienādība y>6 nozīmē, ka \(y\) ir lielāks par \(6\).