Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

20p.
1. Lineāra nevienādība 0p.
2. Nevienādības atrisināšana 1p.
3. Lineāra nevienādība ar intervālu 2p.
4. Nevienādības risinājuma pamatošana 6p.
5. Lineāra nevienādība 3p.
6. Lineāra nevienādība ar iekavām 5p.
7. Nevienādība dota ar vārdiem 3p.