Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Veselie skaitļi no intervāla 1p.
2. Naturālā atrisinājuma noteikšana 3p.
3. Veselā atrisinājuma noteikšana 3p.
4. Izpratne par naturāla atrisinājuma nepieciešamību 1p.
5. Vesela atrisinājuma pielietojums teksta uzdevumā 4p.