Uzdevumi

1. Pieskares slīpuma leņķa tangenss

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Pieskares virziena koeficients

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Pieskares virziena koeficients

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Pieskares virziena koeficients

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Pieskares vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Pieskares vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Pieskares vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Metodiskie materiāli