Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3p.
1. Pieskares slīpuma leņķa tangenss 1p.
2. Pieskares virziena koeficients 1p.
3. Pieskares vienādojums 1p.