ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Trigonometriskā pamatidentitāte I

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Trigonometriskā pamatidentitāte II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Trigonometriskā pamatidentitāte III

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Trigonometriskā pamatidentitāte IV

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Trigonometriskā pamatidentitāte V

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Trigonometriskā pamatidentitāte VI

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Trigonometriskā pamatidentitāte VII

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Pārveidojumi, izmantojot pamatidentitāti

Grūtības pakāpe: augsta

3
9. Daļveida trig. izteiksmes vienkāršošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Trigonometriskās identitātes ar tg un ctg pielieto

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Trigonometriskās identitātes ar tg un ctg, saīsina

Grūtības pakāpe: zema

2
12. Tg un ctg funkciju reizinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Identitātes starp tg, ctg, sin, cos iegūšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Identitātes starp tg, ctg, sin, cos pielietošana

Grūtības pakāpe: zema

1
15. Trigonometriskie pārveidojumi tg, ctg, sin, cos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Trigonometriski pārveidojumi tg, ctg, sin, cos

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Trigonometriskā pamatidentitāte, sin, cos

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Trigonometriskās identitātes tg, ctg

Grūtības pakāpe: vidēja

7
3. Trigonometriskās identitātes tg, ctg, sin, cos

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Materiāli skolotājiem