Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. Trigonometriskās pamatidentitātes ar tg un ctg 1p.
2. Tg un ctg funkciju reizinājums 2p.
3. Trigonometriskās identitātes ar tg un ctg, saīsina 2p.
4. Trigonometriskās identitātes (2011. g. eksāmens) 1p.
5. Trigonometriska izteiksme (2014. g. eksāmens) 1p.