Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. Trigonometriskā pamatidentitāte I 1p.
2. Trigonometriskā pamatidentitāte II 1p.
3. Trigonometriskā pamatidentitāte III 1p.
4. Trigonometriskā pamatidentitāte V 2p.
5. Trigonometriskā pamatidentitāte VI 1p.
6. Trigonometriskā pamatidentitāte (2016. g. eksāmens) 1p.