Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Trigonometriskās pamatidentitātes Formulas

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskā pamatidentitāte I 1. izziņas līmenis zema 1p. Izteiksmes vērtības aprēķināšana, 2 darbības
2. Trigonometriskā pamatidentitāte II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izteiksmes vērtības aprēķināšana, 2 darbības
3. Trigonometriskā pamatidentitāte III 1. izziņas līmenis zema 1p. Izsaka vienas funkcijas kvadrātu
4. Trigonometriskā pamatidentitāte IV 2. izziņas līmenis vidēja 1p. No sinx kvadrāta pāriet uz cosx kvadrātu vai otrādi
5. Trigonometriskā pamatidentitāte V 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izteiksmes vienkāršošana, kurā jāiznes pirms iekavām mīnus zīmi
6. Trigonometriskā pamatidentitāte VI 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izteiksmes vienkāršošana, kurā ļoti svarīga darbību secība
7. Trigonometriskā pamatidentitāte VII 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izteiksmes vienkāršošana
8. Trigonometriskās pamatidentitātes ar tg un ctg I 1. izziņas līmenis zema 1p. sin un cos attiecība
9. Trigonometriskās pamatidentitātes ar tg un ctg II 1. izziņas līmenis zema 2p. Saīsināšana, paliek funkcija
10. Tg un ctg funkciju reizinājums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izteiksmes vērtības aprēķināšana, 2 darbības
11. Trigonometriskie pārveidojumi I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pamatidentitātes pielietošana
12. Trigonometriski pārveidojumi II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pamatidentitātes pielietošana
13. Trigonometriski pārveidojumi 3. izziņas līmenis augsta 3p. Lieto kvadrātu starpības formulu, izsaka vienas funkcijas kvadrātu, saīsina

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskā pamatidentitāte (2016. g. eksāmens) Citi zema 1p. Prot iznest reizinātāju pirms iekavām, zina, ka sin^2x+cos^x=1
2. Trigonometriska izteiksme (2014. g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Tg un ctg reizinājums
3. Trigonometriskās identitātes (2011. g. eksāmens) Citi vidēja 1p. sin un cos attiecības izteikšana ar tg vai cos

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskās pamatidentitātes 00:00:00 vidēja 6p. 5 uzdevumi