Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Darba lapa "Trigonometriskie pārveidojumi"

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Trigonometriskā pamatidentitāte, sin, cos sin^2x+cos^2x=1
2. Trigonometriskās identitātes tg, ctg Formulas (2)
3. Trigonometriskās identitātes starp tg, ctg, sin, cos Formulas (3)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskā pamatidentitāte I 1. izziņas līmenis zema 1p. Izteiksmes vērtības aprēķināšana, 2 darbības
2. Trigonometriskā pamatidentitāte II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izteiksmes vērtības aprēķināšana, 2 darbības
3. Trigonometriskā pamatidentitāte III 1. izziņas līmenis zema 1p. Izsaka vienas funkcijas kvadrātu
4. Trigonometriskā pamatidentitāte IV 2. izziņas līmenis vidēja 1p. No sinx kvadrāta pāriet uz cosx kvadrātu vai otrādi
5. Trigonometriskā pamatidentitāte V 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izteiksmes vienkāršošana, kurā jāiznes pirms iekavām mīnus zīmi
6. Trigonometriskā pamatidentitāte VI 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izteiksmes vienkāršošana, kurā ļoti svarīga darbību secība
7. Trigonometriskā pamatidentitāte VII 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izteiksmes vienkāršošana
8. Pārveidojumi, izmantojot pamatidentitāti 3. izziņas līmenis augsta 3p. Lieto kvadrātu starpības formulu, izsaka vienas funkcijas kvadrātu, saīsina
9. Daļveida trig. izteiksmes vienkāršošana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izmanto kvadrātu starpības formulu un sin^2x+cos^2x=1
10. Trigonometriskās identitātes ar tg un ctg pielieto 1. izziņas līmenis zema 1p. sin un cos attiecība
11. Trigonometriskās identitātes ar tg un ctg, saīsina 1. izziņas līmenis zema 2p. Saīsināšana, paliek funkcija
12. Tg un ctg funkciju reizinājums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izteiksmes vērtības aprēķināšana, 2 darbības
13. Identitātes starp tg, ctg, sin, cos iegūšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. iegūst sakarības (3)
14. Identitātes starp tg, ctg, sin, cos pielietošana 1. izziņas līmenis zema 1p. Formulas
15. Trigonometriskie pārveidojumi tg, ctg, sin, cos 2. izziņas līmenis vidēja 2p. identitātes pielietošana
16. Trigonometriski pārveidojumi tg, ctg, sin, cos 2. izziņas līmenis vidēja 1p. identitātes pielietošana. Skaitlis

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskā pamatidentitāte (2016. g. eksāmens) Citi zema 1p. Prot iznest reizinātāju pirms iekavām, zina, ka sin^2x+cos^x=1
2. Trigonometriska izteiksme (2014. g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Tg un ctg reizinājums
3. Trigonometriskās identitātes (2011. g. eksāmens) Citi vidēja 1p. sin un cos attiecības izteikšana ar tg vai cos

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskā pamatidentitāte, sin, cos 00:15:00 vidēja 7p. sin^2x+cos^2x=1
2. Trigonometriskās identitātes tg, ctg 00:15:00 vidēja 7p.
3. Trigonometriskās identitātes tg, ctg, sin, cos 00:15:00 vidēja 4p.