No identitātēm tgα=sinαcosα un ctgα=cosαsinα seko, ka
 
1) tgαctgα=1
 
2) tgα=1ctgα;ctgα=1tgα
 
Izmantojot arī pamatidentitātisin2α+cos2α=1, var iegūt jaunas sakarības.
 
 
Dalot identitātes sin2α+cos2α=1 abas puses ar sinusa kvadrātu, ja sin2α0, iegūst formulu
 
sin2αsin2α+cos2αsin2α=1sin2α jeb
1+ctg2α=1sin2α, kur απn,n
 
Dalot identitātes sin2α+cos2α=1 abas puses ar kosinusa kvadrātu, ja cos2α0, iegūst formulu
 
sin2αcos2α+cos2αcos2α=1cos2α jeb
tg2α+1=1cos2α, kur απ2+πn,n
Piemērs:
Vienkāršo izteiksmi 1cos2xtg2x
Risinājums:
1cos2xtg2x==tg2x+1tg2x=1
Abas sakarības ir atrodamas Matemātika II formulu lapā.
Atsauce:
Materiālu sagatavoja. Mg. math. Laima Baltiņa