1. klase

 1. Kā lasīt un rakstīt vārdus?

  1. Vārdi iepazīstoties. Mans vārds.

  2. Stāstīšana un rakstīšana. Iepazīsim savu skolu!

  3. Mans ceļš uz skolu. Valodas skaņas, zilbe

  4. Stāstīšana. Zilbes un vārdi. Aiz loga

  5. Vārdi un mīļvārdiņi. Stāstīšana. Valodas skaņas un burti n, ņ, m

  6. Dzīvnieku un to mazuļu nosaukumi. Patskaņi un burti a, ā; divskaņi ai, au

 2. Kā veidot, pierakstīt un lasīt teikumus?

  1. Ielūgums un novēlējums. Patskaņi un burti e, ē. Divskaņi ie, ei

  2. Latvijas pilsētas. Karte. Līdzskaņi un burti s, š, r

  3. Stāstījums, saruna. Patskanis un burts o, divskaņi o, oi, līdzskaņi un burti k, ķ

4. klase

 1. Kā radīt savu tekstu – aprakstu un lietišķu vēstuli ?

  1. Alfabēts

  2. Teksts

  3. Lietvārds

  4. Īpašības vārds

 2. Kā spēlēties ar valodu, un kā spēlējoties mācīties latviešu valodu?

  1. Valodas nozīme

  2. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

  3. Teikuma gramatiskais centrs

 3. Kā iegūt informāciju, un kā pasniegt to citiem?

  1. Vārda sastāvs

  2. Darbības vārds

 4. Kā veidot monologu, rakstīt sludinājumu un lietišķu e-pasta vēstuli?

  1. Verbālie un neverbālie saziņas līdzekļi. Monologs

  2. Anotācija. Sludinājums. Sarunvaloda. Deminutīvi. Izsauksmes vārdi

  3. Lietišķa e - pasta vēstule. Īpašvārdi. Lokāmie un nelokāmie lietvārdi. Sinonīmi, antonīmi

  4. Uzruna

  5. Skaitļa vārds

 5. Kā rakstīt dialogu, vēstījumu, lietojot uzrunu un uzrunas grupu?

  1. Salikts sakārtots teikums

  2. Dialogs

  3. Tiešā runa

  4. Personu vietniekvārds

 6. Kas jāzina un jāprot, rakstot instrukciju un ieteikumus?

  1. Darbības vārda nenoteiksme

  2. Salikts pakārtots teikums

  3. Apstākļa vārds

7. klase

 1. Kāda nozīme ir darbības vārdam divdabja formā?

  1. Informācijas ieguve, lai orientētos svešā vietā

  2. Darbības vārda divdabju formas, to pareizrakstība

  3. Divdabja teiciens, tā veidošana. Interpunkcija teikumos ar divdabja teicienu

 2. Kā iedala saliktus teikumus pēc uzbūves? Ko ievēro, rakstot neformālu vēstuli?

  1. Skaitļa vārdu grupas, lietojums un pareizrakstība

  2. Saliktu teikumu uzbūve, funkcionalitāte; pieturzīmju lietojums

  3. Vēstules uzbūve, valodas īpatnības

  4. Informācijas nodošanas veidi

 3. Kā lieto dažādas darbības vārda izteiksmes?

  1. Salikts teikums

  2. Darbības vārda vajadzības izteiksmes un vēlējuma izteiksmes formas, to pareizrakstība

  3. Darbības vārda pavēles un atstāstījuma izteiksme. Eifēmismi

 4. Kāpēc darbības vārdam ir darāmā un ciešamā kārta?

  1. Teksta izkārtojums. Vietvārdu un salikto nosaukumu pareizrakstība

  2. Recenzijas, apskata un apraksta veidošana interneta vietnē

 5. Kas raksturīgs preses izdevumu valodai?

  1. Preses izdevumu veidi, to saturs. Vārda etimoloģija un nozīme 1

  2. Preses izdevumu veidi, to saturs. Vārda etimoloģija un nozīme 2

  3. Publicistisko rakstu noformējums. Lielo sākumburtu lietojums izdevumu un rakstu nosaukumos

 6. Kas raksturīgs valodai apkārtējā vidē?

  1. Informācijas izvērtēšana un atlase. Darbības vārda darāmā un ciešamā kārta

Noslēguma testi

 1. 1. klase

 2. 2. klase

 3. 4. klase

 4. 5. klase

 5. 7. klase