Teorija

Uzdevumi

1. Lielo sākumburtu lietošana saliktajos nosaukumos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Salikto nosaukumu rakstība I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Salikto nosaukumu rakstība II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Saliktie nosaukumi teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Grāmata vai preses izdevums?

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Kurā teikumā nav kļūdu?

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Pareizais burts saliktajā nosaukumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Pareizi uzrakstīts saliktais nosaukums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Īpašvārdu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Pareizi uzrakstīts vārds

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Prasītā vārda izrakstīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Nepareizi uzrakstītais vārds

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Vārdu pārnesumpārdale

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Pareiza pārnesumpārdale

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Skaitļa vārdu rakstība un lietojums teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

6
16. Saīsināšanas pareizums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Pareizā saīsinājuma izvēle

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Vietniekvārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Ortogrāfijas kļūdu atrašana tekstā

Grūtības pakāpe: augsta

6

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi I (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi II (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Pareizrakstība I

Grūtības pakāpe: vidēja

14
2. Pareizrakstība II

Grūtības pakāpe: vidēja

13
3. Pareizrakstība III

Grūtības pakāpe: vidēja

21

Materiāli skolotājiem