Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Burtu lietojums avīžu, žurnālu un grāmatu nosaukumos Paskaidrojums par lielo sākuma burtu lietošanu avīžu un žurnālu, grāmatu nosaukumos.
2. Vārdu pārnesumpārdale Teorētiskais materiāls par vārdu dalīšanu pārnešanai jaunā rindā.
3. Apstākļa vārdu kopā un savruprakstīšana Teorija par apstākļa vārdu kopā un šķirti rakstīšana.
4. Vārdu un vārdu savienojumu īsināšana Teorija par vārdu un vārdu savienojumu īsināšanas metodēm.
5. Īsināšanas noteikumi Teorija par īsināšanas noteikumiem.
6. Saīsinājumu lietošana Teorija par saīsinājumu lietošanu.
7. Kopā un šķirti rakstāmi vietniekvārdi Atgādne vietniekvārdu rakstīšanai kopā vai šķirti.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lielo sākumburtu lietošana saliktajos nosaukumos 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Lielo sākumburtu pareizas lietošanas noteikšana saliktajos nosaukumos. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu labojums.
2. Salikto nosaukumu rakstība I 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pareizi uzrakstītu grāmatu nosaukumu noteikšana. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu labojums un visu grāmatu autori.
3. Salikto nosaukumu rakstība II 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pareizi uzrakstītu preses izdevumu nosaukumu noteikšana. Risinājuma soļos dots nepareizā varianta labojums.
4. Saliktie nosaukumi teikumā 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pareiza saliktā nosaukuma noteikšana teikumā.
5. Grāmata vai preses izdevums? 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni pēc virsraksta nosaka, vai tas ir preses izdevums vai grāmata.
6. Kurā teikumā nav kļūdu? 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst pareizu lielo burtu un nosaukumu lietojumu.
7. Pareizais burts saliktajā nosaukumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas pareizo burtu saliktajā nosaukumā.
8. Pareizi uzrakstīts saliktais nosaukums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas pareizi uzrakstīto saliktā nosaukuma variantu, ievelk to atbildē.
9. Īpašvārdu rakstība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lielā sākumburta lietojuma kļūdu noteikšana tekstā. Risinājuma soļos dots kļūdu labojums un pareizi uzrakstīts teksts.
10. Pareizi uzrakstīts vārds 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas starp kopā un atsevišķi uzrakstītajiem vārdiem, kurš variants teikumā lietojams.
11. Prasītā vārda izrakstīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ir nosacījums, kuras vārdšķiras vārds izrakstāms. Skolēnam teikumā jāatrod piemērs, kurā ievērota pareizrakstība.
12. Nepareizi uzrakstītais vārds 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atzīmē to vārdu, kas uzrakstīts nepareizi.
13. Vārdu pārnesumpārdale 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni dala vārdus pārnešanai jaunā rindā.
14. Pareiza pārnesumpārdale 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Testā izvēlas pareizos atbilžu variantus.
15. Skaitļa vārdu rakstība un lietojums teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Pareizi uzrakstīt vai izvēlēties skaitļa vārdu.
16. Saīsināšanas pareizums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni novērtē, vai saīsinājums teikumā izveidots pareizi.
17. Pareizā saīsinājuma izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns izvēlas pareizi saīsināto vārdu no dažādām saīsinājumu grupām.
18. Vietniekvārdu pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Kopā un šķirti rakstāmu vietniekvārdu pareizrakstība.Dubulto līdzskaņu rakstība vietniekvārdos.
19. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Kopā un šķirti rakstāmu dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība.
20. Ortogrāfijas kļūdu atrašana tekstā Citi augsta 6 p. 2011. gada latviešu valodas un literatūras 2. posma olimpiādes 2.1. uzdevums.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi I (2020) Citi vidēja 2 p. Kopā un šķirti rakstāmu dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība.
2. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi II (2020) Citi vidēja 4 p. Kopā un šķirti rakstāmu dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība.
3. Dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība (2016) Citi vidēja 1 p. Pareizās vārda formas ievietošana teikumā.
4. Dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība (2018) Citi vidēja 3 p. Valodas sistēmas izpratnes uzdevums. Vārdu pareizrakstības novērtējums.
5. Dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība (2017) Citi vidēja 2 p. Vārdu pareizrakstības novērtēšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pareizrakstība I 00:20:00 vidēja 14 p. Dažādu vārdšķiru pareizrakstība.
2. Pareizrakstība II 00:20:00 vidēja 13 p. Tiek pārbaudīta dažādu vārdšķiru pareizrakstība.
3. Pareizrakstība III 00:20:00 vidēja 21 p. Pārbauda dažādas pareizrakstības prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pareizrakstības prasmju pārbaude 00:20:00 vidēja 19 p. Mājasdarbs paredzēts, lai nostiprinātu un atkārtotu pareizrakstības prasmes.