Vārdu īsināšanas noteikumi
Nosacījumi, kas jāievēroPiemērs
Vārdus un vārdu savienojumus neīsina, ja tekstu var pārprast, ir apgrūtināta tā uztvere vai traucēta meklēšana elektroniskajā datubāzē. 
Vārdus neīsina, atmetot galotni. 
Vārda vienskaitļa formas saīsinājumu lieto arī tā daudzskaitļa formai. Vārda dažādām gramatiskajām formām lieto vienu un to pašu saīsinājumu.piemērs - piem.; piemēri - piem.
Īsinot ar priedēkli atvasinātus vārdus, atstāj priedēkli un pirmo saknes līdzskaņa burtu vai burtu kopu, vai patur priedēkli un sakni, atmetot piedēkli un galotni.izteicējs - izt.; nepaplašināts teikums - nepapl. teik.; izteicējs - izteic.
Saīsinājums parasti beidzas ar līdzskaņa burtu.eksāmens - eksām.; nepaplašināts teikums - nepapl. teik.; latviešu - latv.
Īsinot ar piedēkli atvasinātus vārdus, atmet vārda izskaņu.teikums - teik.
Salikteņu saīsinājumos no pēdējās vārda saknes atstāj vismaz vienu līdzskaņa burtu.                                                         īpašvārds - īpašv.; vietniekvārds - vietniekv.                  
 
Atsauce:
Urbanoviča, Inta, Šūpola, Raita, Vanaga, Anita, Vanaga. Latviešu valoda 12. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.