Biežāk lietotie saīsinājumi un to lietošana
1. Plašāk lietotie saīsinājumi, aiz kuriem punktu liek.
apmēram - apm.
attēls - att.
daudzskaitlis - dsk.
gabals - gab.
gads - g.
gadsimta beigas - gs. b.
gadsimta sākums - gs. s.
gadsimts - gs.
lapa - lp.
lappuse - lpp.
miljons - milj.
numurs - nr.
piemēram - piem.
pirms mūsu ēras - p.m.ē.
pulksten - plkst.
sējums - sēj.
skatīt - sk.
šā gada - š. g.
un citi - u. c.
un tā tālāk - utt.
un tamlīdzīgi - u. tml.
vienskaitlis - vsk.
 
2. Vispārpieņemtie saīsinājumi - svara, mēra un laika vienību nosaukumu saīsinājumi, aiz kuriem punktu neliek.
milimetrs - mm
centimetrs - cm
metrs - m
hektārs - ha
miligrams - mg
grams - g
kilograms - kg
sekundes - s
minūtes - min
stundas - h
litrs - l
 
3. Saliktu nosaukumu abreviatūras (punktu neliek).
Eiropas Parlaments - EP
Izglītības un zinātnes ministrija - IZM
Latvijas Banka - LB
Latvijas Olimpiskā komiteja - LOK
Latvijas Universitāte - LU
Ministru kabinets - MK
Pasaules Banka - PB
 
4. Īpaši saīsinājumi.
maģistrs - Mg.
doktors - Dr.
televīzija - TV
Augsti godātais - A. god.
Ļoti cienījamā - Ļ. cien.