Apstākļa vārdu pareizrakstība
  
Kopā rakstāmie apstākļa vārdi:
jeb-
jebkad
jebkur
ne-
nekur
nekad
pa-
pavisam
palaikam
ik-                                              
ikreiz
ikdien
beidzas ar pat-                  
turpat
tepat
nupat
tikpat
apstākļa vārdi, kas radušies, lokāmajiem vārdiem saaugot ar prievārdu
arvien
aizvien
parīt
apstākļa vārdi ar bezgalotnes formu vārda otrajā daļā
otrreiz
citreiz
pašreiz
katrreiz
pašlaik
otrkārt
vairākkārt
ikreiz
cikkārt
apstākļa vārds papriekš, ja tas lietots laika nozīmēPapriekš es apēdīšu ābolu, pēc tam - bumbieri.
apstākļa vārds neparko ar nozīmi "nekādā gadījumā"    Es neparko te vairs neuzkavēšos.                      
 
Šķirti rakstāmi apstākļa vārdi:
kaut
kaut kur
kaut kad
diez
diez kur
diez kad
diezin
diezin kur
diezin kad
nez                           
nez kur
nez kad
nezin
nezin kur
nezin kad
pa priekšu vietas nozīmēViņš gāja visiem pa priekšu.
vārdu savienojums ne par koViņš nedomā ne par ko.