Teorija

Uzdevumi

1. Līdzskaņi īpašības vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Līdzskaņi deklinējamos vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Patskaņu rakstība apstākļa vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Patskaņu rakstība lietvārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Mantotie un aizgūtie vārdi. Izlaists burts vai burti

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. A vai Ā darbības vārda formā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. A vai Ā dažādās darbības vārda formās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Īsais vai garais patskanis darbības vārda personu formās

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Nenoteiksmes pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Vajadzības un vēlējuma izteiksmes pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Pavēles izteiksmes daudzskaitļa formas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Daļēji lokāmo divdabju pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Pozicionālās skaņu pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Līdzskanis vai patskanis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Pareizi uzrakstīts vārds

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Nenoteiksmes pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Lokāmo ciešamās kārtas pagātnes divdabju pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Vēsturiskās skaņu pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Vārdu vēsturiskās pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Burts daļēji lokāmajā divdabī

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Vārdšķiras noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Vēsturiskais līdzskaņa zudums I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Vēsturiskais līdzskaņa zudums II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Svešvārdu pareizrakstība I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. Izlaistais burts svešvārdā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. Svešvārdu pareizrakstība II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. Svešvārdu pareizrakstība III

Grūtības pakāpe: augsta

3
28. Svešvārdu pareizrakstība IV

Grūtības pakāpe: vidēja

1
29. Svešvārdu pareizrakstība V

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Īpašības vārda pareizrakstība (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Ortogrāfija I

Grūtības pakāpe: vidēja

13
2. Ortogrāfija II

Grūtības pakāpe: vidēja

13
3. Ortogrāfija III

Grūtības pakāpe: vidēja

13
4. Ortogrāfija IV

Grūtības pakāpe: vidēja

16

Materiāli skolotājiem