Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ortogrāfija Vārdu pareizrakstība.
2. Pozicionālās skaņu pārmaiņas Pozicionālās skaņu pārmaiņas latviešu valodā (veidi un piemēri).
3. Vēsturiskās skaņu pārmaiņas Vēsturisko skaņu pārmaiņu veidi latviešu valodā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Līdzskaņi īpašības vārdos 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Līdzskaņu k un g rakstība īpašības vārdos.
2. Līdzskaņi deklinējamos vārdos 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Trūkstošo līdzskaņu ierakstīšana deklinējamos vārdos. Risinājuma soļos dots skaidrojums dubulto līdzskaņu rakstībai deklinējamos vārdos.
3. Patskaņu rakstība apstākļa vārdos 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Apstākļa vārdu pareizrakstība. Risinājuma soļos dota teorija par apstākļa vārdu rašanos.
4. Patskaņu rakstība lietvārdos 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lietvārdu pareizrakstība. Risinājuma soļos dota teorija par izskaņu, ar kurām atvasina lietvārdus, pareizrakstību.
5. Mantotie un aizgūtie vārdi. Izlaists burts vai burti 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nostiprina pareizrakstības prasmes, ierakstot trūkstošo burtu vai burtus aizgūtajā vai mantotajā vārdā.
6. A vai Ā darbības vārda formā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nostiprina pareizrakstības prasmes, rakstot darbības vārda tagadnes formas.
7. A vai Ā dažādās darbības vārda formās 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas nepieciešamo burtu.
8. Īsais vai garais patskanis darbības vārda personu formās 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Īsā vai garā patskaņa ierakstīšana darbības vārda personu formās.
9. Nenoteiksmes pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pareizi jāuzraksta darbības vārda nenoteiksmes forma izvēloties vai ierakstot atbilstošo trūkstošo burtu.
10. Vajadzības un vēlējuma izteiksmes pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pareizi uzrakstīto vārdu vajadzības un vēlējuma izteiksmēs izvēlēšanās.
11. Pavēles izteiksmes daudzskaitļa formas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Darbības vārda ierakstīšana pareizā pavēles izteiksmes daudzskaitļa formā.
12. Daļēji lokāmo divdabju pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pareizi uzrakstīto daļēji lokāmo divdabju izvēlēšanās.
13. Pozicionālās skaņu pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pozicionālo skaņu pārmaiņu saskatīšana vārdā. Risinājuma soļos dota varianta vārdu izruna.
14. Līdzskanis vai patskanis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāizvēlas, kurš līdzskaņa burts rakstāms.
15. Pareizi uzrakstīts vārds 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas pareizi rakstīto vārdu.
16. Nenoteiksmes pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Bezpiedēkļu verbu pareizrakstība.
17. Lokāmo ciešamās kārtas pagātnes divdabju pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lokāmo ciešamās kārtas pagātnes divdabju pareizrakstība. Risinājuma soļos dots skaidrojums šo divdabju pareizrakstībā.
18. Vēsturiskās skaņu pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vēsturisko skaņu pārmaiņu saskatīšana vārdos. Risinājuma soļos doti vēsturisko skaņu pārmaiņu veidi.
19. Vārdu vēsturiskās pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ievērojot vēsturisko skaņu miju likumības, skolēni ieraksta nepieciešamo burtu.
20. Burts daļēji lokāmajā divdabī 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas un ievieto nepieciešamo burtu daļēji lokāmajā divdabī.
21. Vārdšķiras noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni izvēlas, kuras vārdšķiras vārds ir izcelts teikumā.
22. Vēsturiskais līdzskaņa zudums I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas burtu vārdos, kuros ir vēsturiskais līdzskaņa zudums.
23. Vēsturiskais līdzskaņa zudums II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārdu, kuros vērojams vēsturiskais līdzskaņa zudums, noteikšana. Risinājuma soļos doti vēsturisko skaņu pārmaiņu veidi visiem varianta vārdiem.
24. Svešvārdu pareizrakstība I 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Trūkstošo burtu ierakstīšana svešvārdos.
25. Izlaistais burts svešvārdā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāieraksta burts svešvārdā.
26. Svešvārdu pareizrakstība II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēleas un ievelk pareizi uzrakstīto svešvārdu.
27. Svešvārdu pareizrakstība III 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Labot kļūdas dotajos svešvārdos
28. Svešvārdu pareizrakstība IV 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzrakstīt svešvārdu atbilstoši dotajam skaidrojumam.
29. Svešvārdu pareizrakstība V 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Burtu ierakstīšana svešvārdā.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īpašības vārda pareizrakstība (2020) Citi vidēja 2 p. Īpašības vārdu pareizrakstības novērtēšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ortogrāfija I 00:20:00 vidēja 13 p. Skolēni veic dažādus uzdevumus, kas saistīti ar ortogrāfiju.
2. Ortogrāfija II 00:20:00 vidēja 13 p. Dažādi uzdevumi ortogrāfijā.
3. Ortogrāfija III 00:20:00 vidēja 13 p. Pārbauda zināšanas un prasmes ortogrāfijā.
4. Ortogrāfija IV 00:20:00 vidēja 16 p. Pārbauda zināšanas dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstībā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pašpārbaude morfoloģijā 00:20:00 vidēja 14 p. Mājasdarbs, kuru pildot skolēni gatavojas vai nu nākamajai stundai, vai pārbaudes darbam.