Teorija

Uzdevumi

1. Teorijas jautājums par teikumiem pēc izteikuma mērķa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Jautājuma teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Izsaukuma teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Teorijas jautājums par vienkāršiem teikumiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Interpunkcija vienkāršā teikumā

Grūtības pakāpe: augsta

3
6. Vienkārši teikumi ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Uzruna un uzrunas grupa vienkāršā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Vienkāršs nepaplašināts teikums un vienkāršs paplašināts teikums

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Teorijas jautājums par saliktiem teikumiem

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Salikts sakārtots un salikts pakārtots teikums

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Saiklis "un"

Grūtības pakāpe: augsta

4
12. Salikta teikuma daļu saistījums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Saikļi teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Palīgteikuma atšķiršana no virsteikuma

Grūtības pakāpe: augsta

2

Testi

1. Vienkāršs teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

13
2. Salikts teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem