28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Interpunkcija Ievēro interpunkciju vienkāršos un saliktos teikumos.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teorijas jautājums par teikumiem pēc izteikuma mērķa 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina pieturzīmju lietošanas gadījumus dažādos teikumos pēc izteikuma mērķa.
2. Jautājuma teikums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto pieturzīmes jautājuma teikumos.
3. Izsaukuma teikums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto pieturzīmes izsaukuma teikumos.
4. Teorijas jautājums par vienkāršiem teikumiem 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina vienkārša teikuma pazīmes.
5. Interpunkcija vienkāršā teikumā 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Ievēro interpunkciju vienkāršā teikumā. Nosaka teikuma veidu pēc uzbūves un izteikuma mērķa.
6. Vienkārši teikumi ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lieto pieturzīmes vienkāršos teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem.
7. Uzruna un uzrunas grupa vienkāršā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto pieturzīmes teikumos ar uzrunu un uzrunas grupu.
8. Vienkāršs nepaplašināts teikums un vienkāršs paplašināts teikums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Šķir vienkāršus teikumus.
9. Teorijas jautājums par saliktiem teikumiem 2. izziņas līmenis zema 1 p. Zina salikta teikuma pazīmes.
10. Salikts sakārtots un salikts pakārtots teikums 2. izziņas līmenis zema 2 p. Šķir saliktus teikumus.
11. Saiklis "un" 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Izprot saikļa "un" lomu teikumā.
12. Salikta teikuma daļu saistījums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Šķir salikta teikuma daļu saistījuma veidus.
13. Saikļi teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veido saliktus teikumus.
14. Palīgteikuma atšķiršana no virsteikuma 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Šķir palīgteikumu no virsteikuma.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikumi pēc izteikuma mērķa Citi vidēja 3 p. Lieto atbilstošas pieturzīmes dažādos teikumos pēc izteikuma mērķa.
2. Pieturzīmju lietojums saliktā teikumā Citi vidēja 3 p. Lieto pieturzīmes saliktos teikumos.
3. Salikta teikuma pareizrakstība Citi vidēja 4 p. Ievēro interpunkciju saliktos teikumos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkāršs teikums 00:20:00 vidēja 13 p. Ievēro interpunkciju vienkāršos teikumos.
2. Salikts teikums 00:20:00 vidēja 7 p. Ievēro interpunkciju saliktos teikumos.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkāršs un salikts teikums 00:40:00 vidēja 24 p. Ievēro interpunkciju vienkāršos un saliktos teikumos.