Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Teorijas jautājums par saliktiem teikumiem 1 p.
2. Salikts sakārtots un salikts pakārtots teikums 2 p.
3. Salikta teikuma daļu saistījums 2 p.
4. Pieturzīmju lietojums saliktā teikumā 1 p.
5. Saikļi teikumā 1 p.