Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Teorijas jautājums par teikumiem pēc izteikuma mērķa 1 p.
2. Teikumi pēc izteikuma mērķa 3 p.
3. Teikumi pēc izteikuma mērķa 3 p.
4. Interpunkcija vienkāršā teikumā 3 p.
5. Teorijas jautājums par vienkāršiem teikumiem 1 p.
6. Vienkāršs nepaplašināts teikums un vienkāršs paplašināts teikums 2 p.