1. Kā veidot runu, ievērojot tās atbilsmi vizuālajai informācijai?

  1. Informācijas ieguve, apkopošana, tālāk nodošana, dezinformācija

  2. Vietniekvārdi

 2. Kā veidot tekstu atbilstoši mērķim un adresātam? Kā darina jaunus vārdus?

  1. Informācijas ieguve un izmantošana. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

  2. Vārddarināšana

  3. Etimoloģija. Internacionālismi

 3. Kāda nozīme valodā ir īpašības vārdiem ar nenoteikto un noteikto galotni un frazeoloģismiem?

  1. Frazeoloģismi

  2. Mutvārdu saziņa. Dialogs. Slengs

  3. Īpašības vārda locīšana

 4. Kā analizēt, vērtēt un veidot interviju?

  1. Intervija

  2. Gramatiskais centrs

  3. Pieturzīmes vienkāršos un saliktos teikumos

 5. Kādas ir teksta pazīmes? Kā pareizi pierakstīt pamata un kārtas skaitļa vārdus?

  1. Teksta, vēstījuma (stāsta) pazīmes, kritēriji

  2. Informācijas izpēte. Aptauja

  3. Skaitļa vārdi, to saskaņojums ar lietvārdu un pareizrakstība

 6. Kādi valodas un vizuālie līdzekļi tiek izmantoti, lai veidotu tekstu?

  1. Kā tekstos lietot apstākļa vārdus?

  2. Kā tekstos lietot darbības vārdu laikus un atgriezeniskos lietvārdus?