28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Informācijas novērtēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Komunikācija

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Negatīva komunikācija

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Sinonīmi

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Vārdšķiras

Grūtības pakāpe: zema

3
6. Formāla un neformāla saziņa

Grūtības pakāpe: zema

4
7. Saziņas situācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Teksta virsraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Laikrakstu nosaukumu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Teksta galvenā doma

Grūtības pakāpe: augsta

1
11. Runas vērtēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Informācijas izvērtēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Informācijas ieguve

Grūtības pakāpe: augsta

4
14. Runas vingrinājumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Runas veids

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Emocionāli ekspresīva leksika

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Uzruna

Grūtības pakāpe: augsta

1
18. Skaitļa vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Skaitļa vārda lietojums teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Informācijas avots, informācijas ieguve un izmantošana

Grūtības pakāpe: augsta

4
21. Frazeoloģismi

Grūtības pakāpe: augsta

1
22. Svešvārdi tekstā

Grūtības pakāpe: augsta

3
23. Salikts teikums

Grūtības pakāpe: augsta

3

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Īpašvārdu pareizrakstība I (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Laikrakstu nosaukumu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Salikto nosaukumu rakstība (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Diagn. darbs. Īpašvārdu un sugas vārdu pareizrakstība (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Informācija afišā (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Informācijas daudzvediība un izpratne

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Saziņas situācijas

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem