28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Atkārto, ko jau zini par publisko runu šeit.
Lai sagatavotu mutvārdu runu, tev vajadzēs:
  • skaidram mērķim, kāpēc tu dalīsies ar iegūto informāciju;
  • iegūtai informācijai, kuru esi uzzinājis pats un ar kuru dalīsies;
  • plānam, kādā veidā tu uzstāsies;
  • atbilstošām pareizrunas un pašizteiksmes prasmēm;
  • atbilstošiem vizuālajiem palīglīdzekļiem, kas palīdzēs tev sasniegt savu mērķi (PowerPoint prezentācijai, plakātam u.c.).
Runas mērķis
Informēt klausītājus par viņiem nezināmu tematu vai sniegt jaunu, viņiem līdz šim nezināmu informāciju par zināmu tematu, vai arī ieinteresēt par pilnīgi svešu tēmu.
 
Saturs
Gatavojoties runai, tu noteikti esi ieguvis daudz jaunu faktu, tev ir arī izveidoti pieraksti ar būtiskāko informāciju.
Pārbaudi un pārliecinies vēlreiz arī, vai tava informācija ir patiesa un korekta.
 
Plāns
Jebkurai runai piemērots būs domraksta trīsdaļīgais plāns, proti, runa ar trim daļām - ievadu, iztirzājumu un nobeigumu.
Noteikti rēķinies ar tev atvēlēto laiku! Nepārsniedz to!
 
Pareizruna un izteiksme
Kad esi sagatavojis savu runu, sāc trenēties – pārliecinies, ka māki pareizi izrunāt visus vārdus (īpaši svešvārdus!) un izmanto pareizos uzsvarus un intonācijas. Izmanto kādu audio ierakstīšanas programmu un noklausies savu stāstījumu.
Izteiksmi uzlabosi un iegūsi pietiekamu pārliecinātību tad, kad zināsi savas runas saturu.
 
Vizuālais materiāls
Ja savam stāstījumam pievienosi plakātu vai prezentāciju, tu dosi iespēju labāk uztver informāciju arī tiem, kam par klausīšanos vieglāka ir lasīšana.
Izvēlies būtiskākos faktus, jēdzienus, notikumus u.c.