Saziņa ir process, kurā cilvēki apmainās ar informāciju, domām, izjūtām.
Saziņas nolūks – nodoms, ar kādu runas dalībnieks iesaistās sarunā, sniedz vai saņem informāciju. Saziņas nolūks ir cieši saistīts ar saziņas tematu, valodas līdzekļu izvēli un lietojumu, bieži – saziņas laiku un vietu, arī runas uzvedību.
 
Saziņas veidi:
  • Verbālā saziņa – saziņa, izmantojot vārdus gan mutiski, gan rakstveidā.
  • Neverbālā saziņa – saziņa bez vārdiem, izmantojot žestus, mīmiku, ķermeņa stāju, pozas.
Svarīgi!
Žests – izteiksmīga kustība (parasti ar roku).
Mīmika – sejas izteiksme.
Stāja – ķermeņa stāvoklis.
 
Mutvārdu saziņa
Lai mutvārdu saziņa izdotos, tev ir jāiemācās skaidri, kodolīgi un pareizā valodā pasniegt informāciju, paust savu viedokli.
Mutvārdu saziņa var būt gan monologs, gan dialogs.
 
Rakstveida saziņa
Savu viedokli var paust arī rakstveidā:
  • privāta vēstule – informē par jaunākajiem notikumiem, palīdz rakstiski sazināties ar draugiem, radiniekiem vai svešiem cilvēkiem;
  • iesniegums – dokuments kādai iestādei vai amatpersonai ar lūgumu atrisināt vai izskatīt kādu jautājumu.
Tu jau apguvi, kas ir lietišķā vēstule. Rakstot privātu vēstuli, ievēro tos pašus vēstules rakstīšanas nosacījumus, tikai saturs būs neformālāks (privātāks).
 
Neverbālā saziņa
Lai pateiktu otram, ka ir skumji vai priecīgi, ne vienmēr ir nepieciešami vārdi. Emocijas, arī informāciju varam nodot ar žestu vai mīmikas palīdzību.
Žestus ikdienā lieto ne tikai cilvēki ar dzirdes vai/un runas traucējumiem. Jebkurš cilvēks katru dienu izmanto žestus atbilstoši saziņas situācijai.
Piemērs:
Ja tu vaicā mammai atļauju doties uz kino, bet viņa tikai piekrītoši pamāj ar galvu, tad arī šī ir neverbālā saziņa.
Ja tu nāc no skolas sakumpis, smagi velkot kājas, vecākiem ir skaidrs, ka diena nav bijusi tik laba, kā cerēts.
Ja tu draugam stundas laikā piemiedz ar aci, tad arī tā ir neverbālā saziņa, kuras mērķis un temats ir zināms vien jums diviem.
Īpašs saziņas līdzeklis ir signāli. Ir signāli, kuru nozīme zināma visiem, ir tādi, kuri tiek lietoti noteiktās saziņas situācijās.
Piemērs:
Ja policijas mašīna brauc ar ieslēgtu skaņas un gaismas signālu, tad pārējie satiksmes dalībnieki zina, ka steidzami jādod ceļš.
Kuģis, tuvojoties ostai, mēdz dot īpašus skaņu signālus, kas informē un brīdina ostas darbiniekus.
Vairāk par neverbālo saziņu vari atkārtot šeit!