Saziņa ir informācijas apmaiņa. Saziņa var būt mutvārdu un rakstveida. 
Mutvārdu saziņa - saruna, intervija, diskusija; mutvārdu saziņa realizējas runas formās — ārējā runā (monologā vai dialogā) un iekšējā runā (sarunā pašam ar sevi).
Rakstveida saziņa – rakstu formā, tai skaitā sarakstēs internetā, sociālajos tīklos, dažādās lietotnēs, īsziņās, e-pastos.
Saziņa var būt privāta (neformāla) un oficiāla (formāla).

Privātā saziņa — notiek starp privātpersonām; saziņa ir brīvāka, to regulē vispārcilvēciskas normas un savstarpējās attiecības; cilvēki savstarpēji kontaktējas kā personības un pārstāv paši sevi.
Piemērs:
Meita uzraksta ziņu mammai par to, ka šodien ilgāk aizkavēsies skolā, jo ir mēģinājums svarīgam koncertam.
Oficiālā saziņa — cilvēki kontaktējas kā konkrēta sabiedriskā slāņa un statusa pārstāvji, rēķinoties ar iepriekšnoteiktām normām.
Piemērs:
Prezidents svētkos lasa runu, kas veltīta valsts iedzīvotājiem, un to rāda televīzijā.
Mūsdienās ļoti daudz tiek izmantota rakstveida privātā saziņa. Tā tiek lietota dažādās mobilajās lietotnēs, aplikācijās (Whatsapp, Facebook Messenger, Snapchat u.c.). Tiek veidotas grupas, kur cilvēki sazinās savā starpā (ģimenes grupa, klasesbiedru grupa, draugu grupa). Tāpat tiek rakstītas arī īsziņas un e - pasta vēstules.
 
Emocijzīmes jeb "emodži"
Emocijzīme - rakstzīme, rakstzīmju grupējums vai stilizēts grafisks attēls, ko izmanto displeja ekrānā emociju izpausmei elektroniskās saziņas procesā.
Viens no veidiem, kā paust savas emocijas, attieksmi un noskaņojumu rakstveida privātajā saziņā, ir izmantot dažādas emocijzīmes (emodži) un simbolus, kuri pieejami viedtālruņu aplikācijās.
 
emoji.png
Emocijzīmes interneta rakstiskajā saziņā
 
Pieaugot vēlmei aizvien vairāk lietot šīs zīmes, tiek izstrādātas aizvien vairāku veidu, tematu un pielietojumu emocijzīmes un simboli. Tiek veidotas pat emocijzīmju vārdnīcas, zīmes tiek dalītas dažādās kategorijās (smaidiņi un emocijas, cilvēki un ķermenis, dzīvnieki un daba, ēdieni un dzērieni, aktivitātes, objekti, simboli, karogi).
 
emoji hands.png
Emocijzīmes - dažādi žesti
 
Interneta saziņā atšķirībā no komunikācijas aci pret aci trūkst emociju, kas ļautu norādīt saziņas toni – respektīvi, vai teksts ir domāts labvēlīgi, dusmīgi, bēdīgi vai kā citādi. Emodži ir kā vizuāls aizstājējs tam, ko mēs spējam nodot ar emocijām un ķermeņa valodu. Ar to palīdzību interneta rakstu valoda kļuva ekonomiska un krietni emocionālāka.
 
laughing emoji 1.png
Izrāda prieku, labvēlību, draudzīgumu, apmierinātību ar doto situāciju vai saziņas partnera rakstīto
 
angry emoji 1.png
Izrāda neapmierinātību, dusmas, niknumu
  
sad emoji 2.png
Izrāda skumjas, bēdas, sliktu noskaņojumu, jūtas apbēdināts par saziņas partnera rakstīto
  
Emodži valoda ne tikai aizpilda intonācijas trūkumu rakstītajā saziņā, bet spēj nodot arī līdzīgu vēstījumu tāpat kā aci-pret-aci saziņā to dara žesti un sejas izteiksmes.
 
Atsauce:
https://tezaurs.lv, Emocijzīme
https://vardsvieta.lv, Parunāsim emodžiski?