Teorija

Uzdevumi

1. Pēc situācijas nosaki vārdisko un nevārdisko saziņu

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Verbāla un neverbāla saziņa

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Vārdiska un nevārdiska saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Neverbālā saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Atrodi sinonīmu emocijām

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Nevārdiska saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Verbālas un neverbālas saziņas atšķiršana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Pēc dzīvnieka attēlā atpazīsti emocijas!

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Emocijas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Emocijzīmes izvēle atbilstoši situācijai

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Situācijas novērtēšana ar atbilstošu emocijzīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Dialogs un monologs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Attēlam piemērota monologa atrašana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Piebildes pievienošana tiešajai runai, piemērota attēla izvēle

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Ievieto monologā atbilstošus vārdus, nosaki, kāda dzīvnieka monologs tas ir

Grūtības pakāpe: augsta

4
16. Monologa temats un adresants

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Verbālie un neverbālie saziņas līdzekļi, emocijas

Grūtības pakāpe: vidēja

13
2. Monologs

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem