Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Neverbālā saziņa Neverbālā saziņa kā viens no saziņas veidiem. Ķermeņa valoda, žesti, mīmika ļauj iegūt papildus informāciju par runātāju. Mūsdienās cilvēki aizvien vairāk pauž savas emocijas, attieksmi, izmantojot vizuālas emocijzīmes un dažādus simbolus digitālajā sarakstē.
2. Dzīvnieku valoda Dzīvnieku valoda, dzīvnieku emocijas, to atpazīšana.
3. Emocijzīmes un simboli neformālajā rakstveida saziņā Saziņa - mutvārdu, rakstiska. Privāta un oficiāla saziņa. Emocijzīmju izmantošana rakstiskā privātā saziņā.
4. Monologs Monologs un dialogs. Monologs var būt adresēts sev, vienam vai vairākiem klausītājiem. Literatūrā monologu izmanto, lai atklātu ne tikai cilvēku, bet arī dzīvnieku, priekšmetu un parādību emocijas, izjūtas un pārdzīvojumus.
5. Noderīgo lietu stūrītis Papildus video materiāli par emocijām, dzīvnieku valodu. Raksti par dzīvniekiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pēc situācijas nosaki vārdisko un nevārdisko saziņu 1. izziņas līmenis zema 1p. Vārdiskas un nevārdiskas saziņas situācijas
2. Verbāla un neverbāla saziņa 1. izziņas līmenis zema 1p. Verbālas un neverbālas saziņas situācijas atšķiršana.
3. Vārdiska un nevārdiska saziņa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vārdiskas un nevārdiskas saziņas situācijas
4. Neverbālā saziņa 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Neverbālās saziņas līdzekļu noteikšana.
5. Nevārdiska saziņa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Žestu un mīmikas skaidrošana
6. Verbālas un neverbālas saziņas atšķiršana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saziņas veidu noteikšana.
7. Pēc dzīvnieka attēlā atpazīsti emocijas! 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Pēc dzīvnieka attēla jāatpazīst emocijas: dusmas, prieks, izbrīns.
8. Emocijas 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Neverbālo līdzekļu izmantojums saziņā. Emociju noteikšana pēc žestiem, mīmikas, uzvedības.
9. Emocijzīmes izvēle atbilstoši situācijai 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teikuma saturs tiek novērtēts ar atbilstošu emocijzīmi, atbilstoši konkrētajai situācijai.
10. Atrodi sinonīmu emocijām 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Līdzīgas nozīmes vārda atrašana konkrētai emocijai. Sinonīmi, vārdu krājuma paplašināšana.
11. Situācijas novērtēšana ar atbilstošu emocijzīmi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Situācijas raksturošana, izmantojot konkrētu emocijzīmi.
12. Dialogs un monologs 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Dialoga un monologa atšķiršana.
13. Attēlam piemērota monologa atrašana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāatrod piemērotākais monologs, kurš derētu piedāvātajam attēlam.
14. Piebildes pievienošana tiešajai runai, piemērota attēla izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāatrod piemērotākais monologs, kurš derētu piedāvātajam attēlam.
15. Ievieto monologā atbilstošus vārdus, nosaki, kāda dzīvnieka monologs tas ir 3. izziņas līmenis augsta 4p. Uzdevumā jāaizpilda tukšās vietas teikumā. Ir doti vārdi izvēlei, kuri jāieraksta attiecīgajā lodziņā, mainot formu, skaitli, locījumu, pielāgojot, lai vārds iederētos teikumā.
16. Nosaki monologa tematu un adresantu 3. izziņas līmenis augsta 3p. Pēc dotā teksta jānosaka monologa temats un adresants.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atpazīsti dzīvnieka emocijas! Citi vidēja 1p. Pēc dzīvnieka attēla jāatpazīst emocijas: dusmas, prieks, izbrīns.
2. Emociju atpazīšana noteiktā situācijā Citi vidēja 1p. Neverbālo līdzekļu izmantojums saziņā. Emociju noteikšana pēc žestiem, mīmikas, uzvedības.
3. Situācijai piemērotas emocijzīmes pievienošana Citi vidēja 1p. Situācijas raksturošana, izmantojot konkrētu emocijzīmi.
4. Dialoga un monologa noteikšana Citi vidēja 2p. Dialoga un monologa atšķiršana.
5. Pievieno atbilstošu piebildi, ievieto tekstā iztrūkstošos vārdus. Citi augsta 4p. Uzdevuma sākumā ir jāizvēlas piemērota piebilde. Jāaizpilda tukšās vietas tiešās runas teikumā. Ir doti vārdi izvēlei, kuri jāieraksta attiecīgajā lodziņā, mainot formu, skaitli, locījumu, pielāgojot, lai vārds iederētos teikumā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Verbālie un neverbālie saziņas līdzekļi, emocijas 00:00:00 vidēja 13p. Verbālie, neverbālie izteiksmes līdzekļi, emocijas, emociju atpazīšana, dzīvnieku emocijas, emocijzīmju līetošana saziņā.
2. Monologs 00:00:00 vidēja 12p. Monologs, dialogs, to atšķiršana. Attēlam piemērota monologa atrašana. Monologa adresants, adresāts. Piemērotas piebildes pievienošana tiešajai runai.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Verbālie un neverbālie saziņas līdzekļi, monologs 00:00:00 vidēja 9p. Verbālie un neverbālie saziņas līdzekļi, emocijas, emocijzīmju lietojums, monologs.