28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Darbības vārda atpazīšana

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Darbības vārda atpazīšana teikumā

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Darbības vārdu priedēkļi

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Darbības vārdi atvasināti ar priedēkli

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Darbības vārda jautājums

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Darbības vārda pārveidošana pagātnē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Darbības vārda pārveidošana tagadnē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Darbības vārda pārveidošana nākotnē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Darbības vārda laiki

Grūtības pakāpe: zema

3
10. Darbības vārda laiki un nenoteiksme

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Darbības vārda laiku veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Darbības vārdu atpazīšana teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

5
13. Darbības vārda locīšana nolieguma formā

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Darbības vārds vajadzības izteiksme. Receptes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Darbības vārds vajadzības izteiksmē ar lietvārdu

Grūtības pakāpe: augsta

2
16. Pieturzīmes starp vienlīdzīgiem teikuma locekļiem. Atkārtojuma saikļi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Pieturzīmes starp vienlīdzīgiem teikuma locekļiem. Pāra saikļa noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Pieturzīmes saliktā sakārtotā un pakārtotā teikumā I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Pieturzīmes saliktā pakārtotā teikumā. Teikuma izvēle

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Mērvienību saīsinājumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Mērvienību saīsinājumi. Teksts

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

Materiāli skolotājiem